TRẠI BÒ STORE
BÁN CHẠY / BEST-SELLERS
READY MEAL - SOUS VIDE STEAK ĂN LIỀN & MÓN CHẾ BIẾN SẴN
READY TO COOK - GIA VỊ HOÀN CHỈNH
THỊT BÒ MÁT NHẬP KHẨU (CHILLED MEAT)
PHẦN THỊT BEEFSTEAK (BÍT TẾT) CAO CẤP
THỊT BÒ CẮT LÁT NHẬP KHẨU (SLICED BEEF)
THỊT CỪU CAO CẤP (LAMB)
THỊT HEO IBERICO (IBERIAN PORK)
BURGER, XÚC XÍCH TƯƠI & MÓN XÔNG KHÓI
MÓN ĂN KÈM (SIDE DISHES)
HẢI SẢN CAO CẤP (SEA FOOD)
CỐT LẨU & NƯỚC SỐT (SAUCES)
GIA VỊ CAO CẤP NHẬP KHẨU (HERBS, SPICES & CHEESE)
SET NƯỚNG - LẨU (BBQ/HOTPOT COMBO)
BỘ SET BOX STEAK
CẢM NHẬN KHÁCH HÀNG