Flash Sale đang cài đặt

TRẠI BÒ STORE
BÁN CHẠY / BEST-SELLERS
SOUS VIDE FOOD (MÓN NẤU CHẬM) ĂN LIỀN
READY MEAL - BỮA ĂN TƯƠI ĂN LIỀN
READY TO COOK - GIA VỊ HOÀN CHỈNH
THỊT BÒ MÁT NHẬP KHẨU (CHILLED MEAT)
PHẦN THỊT BEEFSTEAK (BÍT TẾT) CAO CẤP
THỊT BÒ CẮT LÁT NHẬP KHẨU (SLICED BEEF)
THỊT CỪU CAO CẤP (LAMB)
THỊT HEO IBERICO (IBERIAN PORK)
BURGER, XÚC XÍCH TƯƠI & MÓN XÔNG KHÓI
MÓN ĂN KÈM (SIDE DISHES)
HẢI SẢN CAO CẤP (SEA FOOD)
CỐT LẨU & NƯỚC SỐT (SAUCES)
GIA VỊ CAO CẤP NHẬP KHẨU (HERBS, SPICES & CHEESE)
SET NƯỚNG - LẨU (BBQ/HOTPOT COMBO)
BỘ SET BOX STEAK
SET QUÀ TẶNG SANG TRỌNG ĐẲNG CẤP
CẢM NHẬN KHÁCH HÀNG